Mapa serwisu | RSS | Zapytanie
o nas
oferta
pokoje, noclegi
atrakcje
okolice
integracja
restauracja
galeria
kontakt
lokalizacja

Newsletter
Wpisz e-mail aby otrzymywać
informacje o ofercie i
organizowanych imprezach

zapisz wypisz

Zamki

 
  Mirów (5 km)

Zamek murowany z kamieni (spojonych zaprawą wapienną z dużą ilością białka zwierzęcego) w Mirowie powstał na miejscu drewniano - ziemnego grodu za czasów Kazimierza Wielkiego. Zajmował obszar ok. 270 m2. Miał wysoki parter i kondygnacje z małymi otworami okiennymi, zamurowanymi na przełomie XIV i XV w. Do zamku przylegały dziedzińce otoczone murami obwodowymi. Wjazd do zamku prowadził przez nieistniejący dzisiaj dziedziniec gospodarczy, znajdujący się od strony południowej. Otaczający go mur został rozebrany prawdopodobnie w XIX w. przez mieszkańców i wykorzystany dobudowy drogi prowadzącej przez wieś. Przed murem znajdowała się fosa, przez którą przerzucony był most. W XV - XVI w. zamek był rozbudowywany. W 2 poł. XV w. lub na początku XVI w. do skały zamkowej od strony wschodniej dostawiono prostokątną wieżę mieszkalną o pięciu kondygnacjach przykrytych stropami. Do wieży z kolei dobudowano ścianę kurtynową, dzięki której uzyskano mały wewnętrzny dziedziniec, obudowany niegdyś dodatkowymi pomieszczeniami. Na szczególną uwagę zasługują kamienne gotyckie i renesansowe obramowania okien i portalu wewnętrznej ścianie prostokątnej wieży. Jej południowo - zachodnia ściana runęła w 1937 r.

Bobolice (5 km)

Zamek powstał za Kazimierza Wielkiego w poł. XIV w., prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli drewnianej. W 1370 r. król Ludwik Węgierski nadał zamek ks. Władysławowi Opolczykowi, popierającemu jego plany dynastyczne. Za wrogie Polsce działania Władysław Jagiełło odebrał mu w 1396 r. zamek zbrojnie. Wielokrotnie zmieniali się właściciele zamku i przynależnych ziem. W latach 1486 - 1625 pozostawał w rękach rodu Krezów h. Ostoja. Następnie Bobolice przeszły w posiadanie Myszkowskich z Mirowa, a w 1651 r. odkupili je Męcińscy. Wkrótce jednak przenieśli się do Żarek. W 1657 r. Szwedzi zniszczyli zamek. W 1683 r. król Jan Sobieski w drodze z Wilanowa przez Częstochowę do Krakowa, miejsca koncentracji wojsk polskich przed odsieczą wiedeńską, zatrzymał się w Bobolicach, kiedy zamek był już ruiną. W wyniku parcelacji, w 1882 r. ruiny otrzymała chłopska rodzina Baryłów, której własnością są do dzisiaj. Kształt zamku został idealnie dopasowany do ukształtowania terenu. Zachowała się część zamkowych murów zewnętrznych. W północno - zachodniej części znajduje się mały ganeczek, a po przeciwnej stronie - okrągła wieża. Na zewnątrz zamku, od strony południowej, znajdowała się narożna baszta broniąca majdanu gospodarczego i dostępu do zamku od strony fosy. Zamek został znacznie zdewastowany w XVIII i XIX w. przez rabusiów poszukujących skarbów. Ukształtowanie ziemne, fosa oraz pozostałości murów obwodowych i budynków gospodarczo - mieszkalnych pozwalają domyślać się położenia zamku dolnego w stosunku do górującego na skale domu pańskiego. Liczne przebudowy od XV do XVII w. zatarły pierwotną gotycką sylwetkę zamku.

Ogrodzieniec (10 km)

Na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Górze Janowskiego (504 m n.p.m.) wznoszą się ruiny jednego z największych zamków w Polsce, a drugiego pod względem wielkości w Europie - Ogrodzieńca. Początki historii tej niezwykłej warowni ustalane na podstawie badań archeologicznych i historyczno-architektonicznych sięgają przełomu XII i XIII w. kiedy to na Górze Janowskiego i siąsiedniej Górze Birów istniały dwa grody obronne, w których stale stacjonowały konne drużyny wojowników. Strzegły one granicy Królestwa przed najazdami książąt czeskich i śląskich Wilcza szczeka - bo taką nazwę nosiła wówczas warownia w Ogrodziencu, została zniszczona przez Tatarów w 1241 roku. Sąsiedni Birów uległ całkowitej zagładzie pózniej, między rokiem 1327 a 1345.

Olsztyn (20 km)

Zamek w Olsztynie zbudowany jest na skalistym wzgórzu. Składał się kiedyś z dwóch przedzamczy, zamku dolnego i górnego. Mimo że popadł w ruinę, wywołuje do dziś wrażenie potęgi. Ze wzgórza zamkowego rozciąga się piękny widok na okolicę, a w wietrzne dni można zobaczyć w Olsztynie paralotniarzy. Zamek w Olsztynie był jedną z najpotężniejszych twierdz, jaki król Kazimierz Wielki wybudował na pograniczu Śląska i Małopolski. W 1370 r. Ludwig Węgierski oddał zamek olsztyński księciu opolskiemu Władysławowi. Król Władysław Jagiełło zdobył go i włączył w granice państwa polskiego, gdyż książę Władysław spiskował z Zakonem krzyżackim przeciw Koronie.   |    Do góry    |    Strona główna    |

RANCHO - Zajazd Jurajski
42-425 Kroczyce, Podlesice 1
tel. 509 69 19 00, tel. (34) 315 21 75